News

Mind full ar mindfull*

Mind full ar mindfull*

*Kai kurie žodžiai tiesiog neišsiverčia, bet tiems, kas nekalba angliškai, pabandysiu: mind full - {galva} pilna minčių, mindfull -  mintys, sutelktos {dėmesingos} į akimirką, kurioje esi. Sena tiesa, kurią reikia sau nuolat priminti: laikas yra mūsų gyvenimo veidrodis. Kuo daugiau esi užsiėmęs, tuo greičiau jis bėga. Kuo labiau galva užkimšta darbu, buitimi ir kitu "triukšmu", tuo mažiau gyveni. Kuo mažiau skiri dėmesio paprastai akimirkai, tuo daugiau slydimo paviršiumi, kuomet leidi savo gyvenimui bėgti dviem žingsniais toliau, kai pats tuo tarpu nuo jo atsilieki... Man taip nutiko su Geguže. Čia ji atėjo, čia jos neliko. Lyg būčiau praleidusi patį svarbiausią metų spektaklį, į...

Skaityti daugiau →