Mind full ar mindfull*

*Kai kurie žodžiai tiesiog neišsiverčia, bet tiems, kas nekalba angliškai, pabandysiu: mind full - {galva} pilna minčių, mindfull -  mintys, sutelktos {dėmesingos} į akimirką, kurioje esi.

Sena tiesa, kurią reikia sau nuolat priminti: laikas yra mūsų gyvenimo veidrodis. Kuo daugiau esi užsiėmęs, tuo greičiau jis bėga. Kuo labiau galva užkimšta darbu, buitimi ir kitu "triukšmu", tuo mažiau gyveni. Kuo mažiau skiri dėmesio paprastai akimirkai, tuo daugiau slydimo paviršiumi, kuomet leidi savo gyvenimui bėgti dviem žingsniais toliau, kai pats tuo tarpu nuo jo atsilieki...

Man taip nutiko su Geguže. Čia ji atėjo, čia jos neliko. Lyg būčiau praleidusi patį svarbiausią metų spektaklį, į kurį bilietus buvau įsigyjusi dar praėjusiais metais. Kita vertus, gegužė buvo kitokia, nei visada. Šaltesnė, tylesnė, mažiau kvapni, mažiau saulėta. Gal jos nepastebėjau, nes buvo pasislėpusi. O gal visgi, kad aš buvau pasislėpusi nuo jos. Savo galvoje, savo buityje, darbuose, kurie visai ne mano...

Gegužė praėjo, bet dar turiu Birželį. Vienintelis būdas jo neišvaistyti - būti daugiau čia ir dabar: sustoti užuosti alyvų (kasdieną!), apkabinti žydintį kaštoną, rytais plaktis žaliuosius konteilius su dilgynėm, padėti į šalį telefoną ir jo neprisiminti visą dieną, kepti rabarbarų pyragus, iki soties atsivalgyti smidrų...

Nes kam tada čia būti, jei negyventi?..

Monika